MARTIJN HEIJMANS

I AM A

Show Profile

Opdrachtgever: Pronaos Group

Probleemstelling: “Leerlingen in het VO kunnen meerdere lichamelijke/psychische problemen ervaren waardoor zij externe ondersteuning moeten krijgen. Wanneer leerlingen ondersteuning krijgen van jeugdzorg dan ontstaan er problemen op het gebied van communicatie tussen school en jeugdzorg. Ook is er weinig tot geen afstemming tussen de hulpverleners waardoor leerlingen door veel partijen tegelijk worden “geholpen” maar er een goede afstemming tussen de partijen ontbreekt”. Oplossing: Jeugd Online Platform (JOP)

Oktober, 2016

November, 2016

Pronaos Group

  • branding
  • UX/UI Design
Visit Project